سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه شیخی مقدم – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده فنی، دا
ابوالقاسم عطائی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه

چکیده:

ذرات بسیار ریز هگزافریت باریم با استفاده از روش مکانیکی- شیمیایی توسط محلول های آبی کلرید آهن و باریم با نسبت مولی Fe/Ba برابر ۱۱ و به دنبال آن آسیای مکانیکی توسط آسیای کم انرژی تولید شدند. خواص حرارتی، ترکیب فازی و مورفولوژی ذرات تولید شده مورد مطالعه و بررسی قرار رگفت. نتایج حاصل از XRD نشان می دهد که تشکیل فاز مغناطیسی هگزافریت باریم در نمونه هم رسوبی و ۴۰ ساعت آسیای کم انرژی شده در دمای ۷۳۲ درجه سانتی گراد شروع می شود که این نتایج با نتایج حاصل از DTA/TGA همخوانی دارد. همچنین نتایج XRD نشان می دهد که فاز میانی مونوفریت باریم در نمونه های آسیای کم انرژی شده تشکیل نمی شوند. در تصاویر SEM نمونه های کلسینه شده در ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت، صفحات هگزاگونال مانند هگزافریت باریم به چشم می خورند. همچنین با انجام عمل آسیای کم انرژی، اندازه ذرات۱/۳μm به ۷۴۹nm کاهش می یابد.