سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج
فرامرز مجید – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج
داریوش مظاهری – دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی همزیستی باکتری های آزوسپیرلیوم قارچ های میکوریزا و اکتینومیست هایی از جنس استریتومایسس با ریشه گندم یک طرح تحقیقاتی در شرایط گلخانه همراه با مصرفک ود دامی در سال زراعی ۷۸-۱۳۷۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج به اجرا درآمد خاک مورد استفاده در این آزمایشا ز مزارع تحقیقاتی بخش کشاورزی واقع در منطقه زعفرانیه کرج تهیه گردید. در این تحقیق از گندم رقم مهدوی با تیپ رشد بهارهر استفاده شد.