سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدحسین سدری – عضو هیأت علمی و کارشناسان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و م
وفا توشیح – عضو هیأت علمی و کارشناسان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و م
پرویز فتحی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان و دانشگاه
معروف سی و سه مرده – عضو هیأت علمی و کارشناسان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و م

چکیده:

سرعت زیاد و توسعه و گسترش سیستمهای آبیاری قطره ای در کشورهای صنعتی و درحال رشد را می توان به سبب محاسنی دانست که این روش دارد . در روش آبیاری قطره ای به دلیل مصرف کم آب و جزئی بودن سطح مرطوب شدة خاک، مقدار تبخیر بسیار کم است . پاسخ گیاه نسبت به آبیاری قطره ای معمولاً بیش از سایر روشهای آبیاری است زیرا در سیستم آبیاری قطره ای رطوبت خاک درحد مطلوب نگهداری می شود . در چنین شرایطی به دلیل وضعیت مطلوب نسبت آب و هوا در خاک، جذب آب و مواد غذایی بهتر انجام خواهد شد و در این روش کودهای شیمیایی به
شکل موثرتر در اختیار گیاه قرار خواهند گرفتقرار داشتن ایران درمحدوده مناطق خشک و نیمه خشک و وجود منابع آبی محدود، استفاده از سیستم آبیاری قطره ای را با توجه به مزایای فراوان، منجمله راندمان بالا، امکان انجام کود دهی به طریق (Fertigation) ، کنترل علفهای هرز و در مجموع کاهش هزینه اقتصادی تولید، بیش از پیش ضروری ساخته است . Myers و همکاران گزارش نمودند که آبیاری با روش قطره ای در توت فرنگی علاوه بر به حداقل رساندن تجمع نمک محلول در ناحیه رشد ریشه، ضمن تولید مناسب میوه، با حداقل نصف آب مورد نیاز در مقایسه با
آبیاری ثقلی، کمترین تنش را به گیاه وارد می سازد