سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه مهرمند –

چکیده:

مسئله کمبود آب مناسب در جهان ، رشد جمعیت و افزایش تقاضا توجه بیشتر به آن را الزامی کرده است . استان خوزستان بدلیل جاری بودن رودخانه های بزرگ نظیر دز ، کارون و کرخه در بخش کشاورزی می تواند جایگاه خیلی مهمی از نظر تولید و صادرات محصولات کشاورزی در جهان دارا باشد . برای دستیابی به این جایگاه باید آب و خاک و اثرات آنها بر یکدیگر را مورد مطالعه و تحقیق قرار داد . در این مقاله کیفیت آب رودخانه دز ، نوع خاک و شوره زار شدن اراضی کشاورزی منطقه ۸ SR مطالعه و بررسی شده است . منطقه ۸ SR از شمال و شرق به سری خاک داوود و غرب به سری خاک بنوار وجنوب به سری سنگین شوش م نتهی شده است . سری خاک داوود لومی شنی با سرعت نفوذ بالا و سری خاک بنوار که لوم تا رسی لومی با سرعت نفوذ متوسط و سری خاک شوش با بافت سنگین که عموماً از نوع رسی با سرعت نفوذ پایین از مشخصات و غلظت SR خاکهای اطراف منطقه می باشد . با توجه به آمار ، بالا آمدن آبهای زیر پوسته ای در پیزومترهای اطراف منطقه ۸ بالای املاح در آب بعضی از آنها و نیز اثرات آبیاری ( از نظر غلظت املاح ) که قبل و بعد از احداث شبکه بجا مانده است اراضی این منطقه به شوره زار تبدیل شده است . در نقشه پیزومتری منطقه بحرانی و منطقه ای که در آینده دچار بحران می شودمشخص گردیده است . داده های عوامل کیفی آب دز و کرخه و شاوور در طول دوره پنج ساله (۱۳۷۰-۱۳۶۶) و حداقل و حداکثر مقدار عوامل کیفی آب رودخانه دز و کرخه درشروع پروژه شبکه آبیاری دز از آمار گذشته جمع آوری شده است .