سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فهیمه باقریان دامغان – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،ت
مجید مجتهدزاده لاریجانی – مرکز تحقیقات هسته ای کرج
محمود قرآن نویس – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

جهت افزودن بر میزان خلوص نانو لوله های کربنی رشد کرده به روش TCVD ، اثر میزان گازهای هیدروژن و آمونیاک در مرحله احیا بر روی قطر و چگالی جزایر کاتالیست نیکل بررسی گردید . نتایج حاصل از تصاویر SEM و AFM مبتنی بر احیا شدن سطح فیلمها توسط گاز هیدروژن به تنهایی و تاثیرگذار بودن گازآمونیاک بر روی قطر و چگالی جزایر کاتالیستی بود . اثر نسبتهای مختلف این دو گاز به همراه گاز اسیتیلن برای به دست آوردن بهترین شرایط رشد نانو لوله های کربنی با مطالعه ریز ساختاری نمونه ها با استفاده از دستگاه SEM و تأیین میزان خلوص شیمیایی نوسط طیف سنجی رامان انجام گرفت