سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم ذوقی – گروه فیزیک، دانشکده فیزیک و علوم هسته ای، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهر
داود صالحی نیا – پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی
کامران خراسانی – پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی
پرویز پروین – گروه فیزیک، دانشکده فیزیک و علوم هسته ای، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهر

چکیده:

در این مقاله نشان داده شده است که افزودن ۱% هیدرپژن به گاز کمکی نئون در لیزر بخار مس با قطر ۱۶mm و طول۶۰cm منجر به افزایش توان متوسط خروجی در حدو ۶۰% می گردد. در حضور هیدروؤن به عنوان گاز افزودنی ، رفتار توان خروجی بر حسب فرکانس عملکرد و نیز فشار گاز مورد بررسی قرار گرفته است.