سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا مندکاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار- دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین پژوهش اثر میزان گاز هیدروژن برفرایندنیتروژن – کربن دهی پلاسمایی فولاد ۲۷CrMo4 مورد بررسی قرارگرفته است عملیات نیتروژن – کربن دهی پلاسمایی در دمای ۵۲۰درجه به مدت ۵ ساعت درمخلوط گازهای هیدروژن نیتروژن و دی اکسید کربن انجام شد سه ترکیب گازی مختلف نیتروژن : هیدروژن : دی اکسید کربن با نسبت های به ترتیب ۲:۶۰:۳۸۲:۴۹:۴۹ ,۲:۳۸:۶۰ مورد ازمایش قرارگرفت پس از انجام آزمایشهای متالوگرافی ریزسختی سنجی xrd و آزمایش خوردگی پتانسیودینامیک مشاهده شد که با افزایش میزان هیدروژندر ترکیب گاز تا ۴۹ درصد میزان فاز e افزایش یافته و با افزایش بیشتر میزان هیدروژن تا ۶۰ درصد میزان فاز e کاهش می یابد که درنتیجه آن مقاومت خوردگی نمونه ها نیز ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد و این درحالی است که تغییر چندانی در ضخامت لایه سفید در نمونه ها مشاهده نشده است.