سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا مند کاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهش اثر میزان گاز هیدروژن برفرآیند نیتروژن- کربن دهی پلاسمایی فولاد ۲۷CrMo4مورد بررسی قرار گرفته است. عملیات نیتروژن- کربن دهی پلاسمایی در دمای ۵۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ ساعت در مخلوط گازهای هیدروژن، نیتروژن و دی اکسید کربن انجام شد. سه ترکیب گازی مختلف (نیتروژن: هیدروژن: دی اکسید کربن با نسبت های به ترتیب، ۲:۳۸:۶۰، ۲:۴۹:۴۹، ۲:۶۰:۳۸) مورد آزمایش قرار گرفت. پس از انجام آزمایشهای متالوگرافی، ریز سختی سنجی، XRD و آزمایش خوردگی پتانسیو دینامیک، مشاهده شد که با افزایش میزان هیدروژن در ترکیب گاز تا ۴۹ درصد میزان فاز ε افزایش یافته و با افزایش بیشتر میزان هیدروژن تا ۶۰ درصد میزان فاز ε کاهش می یابد که در نتیجه آن مقاومت خوردگی نمونه ها نیز ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد و این در حالی است که تغییر چندانی در ضخامت لایه سفید در نمونه ها مشاهده نشده است.