سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرید یوسفی – مرکز تحقیقات گداخت هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران ، تهران
محمود مصلحی فرد – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز ، تبریز

چکیده:

تخلیه های هلیکون به خاطر تولید پلاسماهایی با چگالی زیاد در فشار کم بسیار حائز اهمیت هستند . در این کار نظری با در نظر گرفتن یک مدل تک سیالی که در ان نقش اصلی را الکترون ها بر عهده دارند ) eMHD) ی ک رابطه پاشندگی جدید برای انتشار موج هلیکون با اضافه کردن شیب قسمت همسانگرد تانسور فشار بدست آمد، حل عددی این رابطه پاشندگی نشان می دهد که شیب فشار در یک پلاسمای غیر همگن باعث افزایش دامنه مولفه های میدانهای مغناطیسی موج هلیکون می شود