سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین طالب پور – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکدهمهندسی نساجی
صفیه دعاخوان –

چکیده:

اوره و تیواوره متورم کننده های متداول درچاپ پارچه های آکریلیک با رنگینه های کاتیونیک می باشند اوره برای محیط زیست و تیواوره نیز برای سلامتی انسانمضر تشخیص داده شده است گلیسرین از دیگر مواد کمکی درچاپ می باشدکه بعنوان جذب کننده رطوبت ویژه درچاپ پارچه های سلولزی با رنگینه های خمی مورد استفاده قرارمیگیرد دراین تحقیق اثر متورم کنندگی اوره تیواوره و گلیسرین به تنهایی و همچنین به صورت مخلوطی از آنها درچاپ پارچه های آکریلیک با دو نوع رنگینه کاتیونیک مقایسه گردیده و امکان جایگزین کردن اوره و تیواوره با گلیسرین مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که با توجه به نوع رنگینه و شرایط تثبیت ممکن است بتوان اوره و یا تیواوره را با گلیسرین جایگزین کرده و یا با قبول اندکی کاهش درراندمان رنگی حداقل نیمی از اوره و یا تیواوره را با گلیسرین جایگزین نمود.