سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال بروستانی – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز
علی سلطانی والا – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله روش تحلیلی جور شدگی مستقیم در مدل کرونیک – پنی جهت مطالعه رفتار پاشندگی حالتهای سطحی جایگزیده بکار برده شده است. این حالتها در سطح بلور فوتونیکی یک بعدی نیمه بی نهایت که با یک محیط همگن نیمه بی نهایت قطع شده است ایجاد می شود. تغییرات ایجاد شده در اثر ورود یک لایه نازک خطی در فصل مشترک هوا و بلور فوتونیکی به ازای ثابتهای دی الکتریک متفاوت بررسی شده است.