سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم زین الدینی – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرزاد فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به زلزله خیز بودن کشورایران و وجودساختمانهای ضعیف و غیرمقاوم دربرابر زلزله اهمیت بحث مقاوم سازی برای این نوع ازساختمانها علی الخصوص مراکز مهم درمانی ،نظامی ،اداری و صنعتی بیش ازگذشته محسوس و اجتناب ناپذیر می باشد .دراین میان استفاده ازمواد FRP درصنعت ساختمان کشورمان روزبه روز گسترده تر و پررونق تر ازپیش می شود با توجه به اینکه هنوز بسیاری ازمهندسان باسابقه و پیشکسوت جامعه مهندسی عمران کشور با چشم بدبینی به این روش مقاوم سازی می نگرند و اغلب آنها استفاده ازروشهای قدیمی و سنتی همانند استفاده ازالمانهای فولادی و بتن آرمه را بهتر و صحیح ترازاین روش می دانند لذا دراین تحقیق سعی گردیده با دلایل منطقی ومقایسه های عینی مزیت و به صرفه بودن استفاده ازاین ماده به اثبات رسانده شود تا بدین طریق گامی دیگر درجهت معرفی و شناساندن این روش به دست اندرکاران و مجریان ذیربط برداشته شود .