سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

شیرین دانایی – کارشناس ارزیابی سیستم کیفیت در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و

چکیده:

مدیریت تغییر برنامه ریزی متفکرانه و اجرای موثر و مهمتر از همه مشورت کردن با استفاده از افرادی می داند که این تغییرات بر روی آنها اثر می گذارد و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب با نگاه بهبود می باشد.
تمام سازمانهای جهان وابسته به مدیرتی تغییر هستند چون نیاز به ادامهحیات دارند و تغییرات می بایستی واقعی، قابل دست یافتنی و قابل اندازه گیری باشد.
اتخاذ یک رویکرد آینده نگر تنها راهی است که به کمک آن می توان آیندهرا در دست گرفتو عناصر مثبت آن را توسعه داد.
ایجاد تغییر در سازمانها مهمترین عامل موثر در مدیریت کسب و کار موفق محسوب می شود، امروزه مدیریت تغییر جزء ضروری و لاینفک هر فرایند بهبود عملکرد سازمان برای نیل به موفقیت است.
در این مقاله مدیریت تغییر از دو بعد ساختاری و محتوای بررسی گردیده و با درک ارتباط منطقی بین انها راهکارهایی عملی با نگاه ویژه وکاربردی به ساختار سازمانهای ایرانیارائه و در پایان با ذکر یک مطالعه موردی به شیوه عملی جریان تغییر در سازمانها اشارهگردیده است.