سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – استادیار و مدیر گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دری

چکیده:

مدیریت جامع و همه جانبه حوزههای آبخیز اساس توسعه و پایداری هر جامعه میباشد. از این رو عدم رعایت اصول مدیریت یکی از علل مهم شدتبخشی بسیاری از وقایع طبیعی و دست ساخت بشر محسوب می شود. از طرفی مدیریت بهینه نیز در گرو شناخت توا نمندیها و شرایط حاکم بر سامانه آبخیز میباشد. نوشتار حاضر تلاش دارد تا پس از ارائه خصوصیات فیزیکی و غیرفیزیکی بزرگ حوزه آبخیز شمال کشور، وضعیت عمومی آن از دیدگاه پایداری را بررسی و نهایتا برخی از روشهای بهینه مدیریتی را پیشنهاد نماید