سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا سکوتی دیارجان – اداره کل ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف

چکیده:

در مطالعات لرزه نگاری برای تعیین موقعیت های حفاری اهداف کوچک (تله های چینه ای) ویژگی های جزئی بیانگر تغییرات سنگ شناسی محسوب می شود. در پردازش داده های لرزه ای تشخیص ناپایداری های جانبی موجک لرزه ای بوجود آمده در عملیات و ممانعت از ایجاد آن می تواند در اشکار سازی جزئیات سنگ شناسی موثر باشد. تشخیص این ناپایداری مشکل بوده گاه با بهترین روش های کنترل کیفیت قادر به تشخیص آن نخواهیم بود. عملیات لرزه نگاری خشکی گاه با دو نوع چشمه انرژی انجام می شود، پدیده های موجود در عملیات دریائی نیز اختلاف های وابسته به مکان را در مشخصات چشمه انرژی بوجود خواهند اورد. هرگونه خطا حاصل از عملیات و ایجاد شده در پردازش موجب خواهدشد تا نتایج روش های کمی تفسیر واقعی نبوده و مورد اعتماد نباشد.
عدم آشنایی با روش های تعیین موجک چشمه، اختلاف نظر موجود در مدل اساس مدل همامیخت و وجود روش های آماری استخراج موجک (که غیر واقعی گزارشنشده است) موجب گردیده تا در مورد اندازه گیری مستقیم موجک، گزارش های متمرکز کمتر دیده می شود.
این مقاله سعی دارد، جایگاه دانستن موجک چشمه در پردازش و تاثیر آن بر نتایج اکتشافات هیدروکربوری را هرچند بطور خلاصه بیان نماید. بنابراین ابتدا مدل همامیخت، سپس علت های ایجاد ناپایداری موجک در داده های لرزه ای و چگونگی استفاده از موجک ثبت شده برای حل این مشکل بحث خواهد شد.