سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: نخستین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالکریم دی پیر – مرکز آمار ایران

چکیده:

اگر در هر زمینه مجموعه داده‌های کمی (عددی) منفرد و اسناد اداری استخراج و با انجام عملیات آماری آنها را به صورت داده‌های جمعی در سطوح مختلف تنظیم نماییم، داده‌های آماری (آمار) حاصل می‌گردد که بخاطر منبع آن، "داده‌های آماری ثبتی" (آمار ثبتی) نامیده می‌شود.
بنابراین کلیه سازمانهای عمومی با استفاده از اطلاعات کمی ثبت شده در جریان فعالیت روزمره سازمان، می‌توانند مبادرت به تولید آمار (آمار ثبتی) نمایند. به عبارت دیگر آمارهای ثبتی به مفهوم آمارهایی است که در جریان فعالیت نهادها و ارگانهای اجرایی بدست می‌آید.