سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد قدیمی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگاه نیرو
فرزاد برهان آزاد – کارشناس مهندسی شیمی، پژوهشگاه نیرو
علیرضا ظهیری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

افزایش عمر وکارایی قطعات مختلف در توربین های گازی مستلزم رعایت ملاحظات شیمیایی در ارتباط با سوخت، هوا و سایر جریان های ورودی می باشد . جهت بررسی مناسب بودن یک سوخت در توربین لازم است پارامترهای فیزیکی آن مانند ظرفیت حرارتی، نقطه شبنم، ضریب ژول -تامپسون و شاخص وب تعیین گردد . مشابهت سوخت مورد استفاده در توربین با مشخصات سوختی که در زمان طراحی به شرکت سازنده نیروگاه اعلام گردیده بسیار حائز اهمیت بوده و بر بسیاری از مشخصات توربین از جمله پایداری احتراق و عمر قطعات تاثیر می گذارد . در این مقاله ضمن بررسیتغییر خ واص سوخت بر عملکرد توربین های گاز برخی از پارامتر های مورد برررسی در یکی از نیروگاه های کشور محاسبه گردیده است .