سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرام قنبری پاکدهی – دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و ف
سارا محمدخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دا

چکیده:

بدلایل زیست محیطی و ارزان بودن قیمت گاز طبیعی، کشور ما در مسیر گاز سوز کردن خودروها با گاز طبیعی فشرده (CNG) گامهای موثری برداشته است . عمده ترین جزء تشکیل دهنده CNG متان است ۹۷%مسأله ای که در مورداستفاده از CNG به عنوان سوخت وجود دارد، اثر گلخانه ای متان نسوخته آن است که این اثر در مقایسه با اثر گلخانه ایCO2 بیش از ۳۵ برابر می باشد . در این راستا عمده تحقیقات به سمت احتراق کامل متان متمرکز شده است . این مهم با احتراق کاتالیستی متان محقق می گردد . در این مقاله احتراق کاتالیستی متان بر روی کاتالیست های اکسیدی Perovskiteازنوع LaMnO3 و LaCoO3 بررسی شدند . ابتدا کاتالیستهای مذکور با روش همرسوبی تهیه شده و تعیین مشخصه شدند . سپس تستهای عملکردی بر روی این کاتالیستها در احتراق متان انجام شدند