سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مسعود رحیمی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
سیدمهدی شریعتی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
عباس خوشحال – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این تحقیق امکان مدلسازی یک بویلر صنعتی نیروگاهی در مقیاس واقعی توسط روش محاسبات Fluent ( ، مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور با استفاده از نرم افزار CFD ( دینامیکی سیال یک بویلر از نیروگاه ۰۴۶ مگاواتی بیستون کرمانشاه مدلسازی شده است . در این مدلسازی از معادله اغتشاش k−ε استاندارد، مدل احتراق Eddy dissipation و مدل تابش Rosseland استفاده شده است . بویلر مدل شده به حدود ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۲ حجم کنترلی تقسیم بندی شده است و مش مورد نظر از نوع مثلثی می باشد . به منظور حصول نتایج با دقت بالاتر، فضای اطراف لوله ها و مشعلها به حجم های کنترلی کوچکتری تقسیم بندی شده است . نتایج مدلسازی به خوبی مقادیر پارامترهای هیدرودینامیکی سیال را پیش بینی می کند . در این راستا مقادیر فشار در داخل بویلر و لوله ها، سرعت، اغتشاش و ضریب جذب تشعشعی که عامل مهمی در انتقال حرارت تشعشعی می باشد، پیش بینی گردیده است . علاوه بر آن دما، سرعت انجام واکنش و غلظتهای مواد در داخل بویلر پیش بینی شده است . انتقال حرارت از طرف مشعلها به لوله های سوپر هیتر پلاتن بطور ویژه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد سرعت بخار آب در داخل لوله های بلند قسمت سوپر هیتر پلاتن اختلاف فاحشی با لوله های کوتاه دارد . همچنین لوله های بلند در دمای بالاتری نسبت به لوله های کوتاه تر کار می کنند که در تعیین عمر لوله ها برای نیروگاه بسیار مهم و حیاتی می باشد