سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید نوری – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر
علیرضا ایلدرمی – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر
بختیار فتاحی – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر

چکیده:

ارزیابی احتمال خشکسالی و ترسالی استان همدان با توجه به اهمیت رودخانه ها به عنوان منابع اصلی تامین آب شرب و کشاورزی در بسیاری از نقاط استان به خصوص شهر همدان می تواند در پیش بینی تمهیدات مقتضی برای مقابله با خشکسالی های احتمالی استفاده شود . به این منظور آمار دبی سالانه ۸ ایستگاه هیدرومتری استان در طی سالهای ۱۳۴۲ لغایت ۱۳۸۱ با استفاده از نرم افزارهای Excelو MATLAB آنالیز شده است. جریان رودخانه های استان طی سالهای مختلف به وضعیت های خشک، نیمه خشک، متوسط، نیمه مرطوب و مرطوب، طبقه بندی، سپس احتمالات انتقال از وضعیت به وضعیت دیگر، مبتنی بر فرضیه زنجیره مارکف به صورت ماتریس ۵*۵ برای هر کدام از ایستگاهها تشکیل شده است. نتایج نشان می دهد که در دراز مدت احتمال اینکه وضعیت جریان به صورت خشک، نیمه خشک، متوسط، نیمه مرطوب و مرطوب باشد به صورت میانگین در استان به ترتیب برابر ۳۲/۲۰ ، ۳۱/۳۹ ، ۲۰/۲۳ ، ۹۴/۱۱ و ۲۳/۵درصد خواهد بود. همچنین احتمال خشکسالی در ایستگاه هیدرومتری کمیجان با ۱۹/۷۶ درصد بیشترین و در ایستگاه گوشه با ۶۴/۳۹ درصد کمترین می باشد. لذا لزوم توجه به جمع آوری و تامین منابع آبی با شیوه های متفاوت مدیریت منابع آب و آبخیزداری ضرورت می یابد.