سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی ارده جانی – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مرادزاده علیرضا عرب امیری – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سید هاشم طباطبایی – بخش اکتشافات ژئوفیزیکی، شرکت ملی نفت ایران
محمد یعقوبی پور – کارشناس ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

منطقه دهنو از نظر زمین شناسی جز حوزه رسوبی فارس می باشد و در استان فارس واقع شده است . پس از تفکیک آنومالی های گرانی منطقه به کمک رو شهای گریفین، مشتق اول و روند سطحی، نقشه های آنومالی باقیمانده تهیه شد . نتایج بدست آمده از روش های مختلف تفکیکی دلالت بر تأئید تاقدیس دهنو و حضور چند ساختمان ناودیسی در طرفین آنها با روند شمال غرب – جنوب شرق دارند . به منظور تعیین وضعیت دقیق ساختمانی این تله نفتی و بررسی احتمال نفوذ گنبدنمکی در این ساختمان نفتی ، از تکنیک گسترش آنومالی ها به سمت پائین و به کمک نرم افزار Modelvison Pro استفاده شد . در این تکنیک داده های گرانی از سطح برداشت داده ها بر سطوحی که به ترتیب ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۵۰۰، ۱۷۰۰، ۱۷۵۰ متر پائین تر واقع شده اند انتقال داده می شوند. نتایج و نقشه های تهیه شده به روش گسترش آنومالی ها به سمت پائین نشان داد که اگرچه وضوح نفوذ نمک در ساختمان تاقدیسی قابل ردیابی نیست ولی در اعماق بیشتر از ۱۵۰۰ متر اختلال هایی در قسمت جنوب شرقی ساختمان مثبت دیده می شود به طوری که حالتی شبیه جابجایی در روند ساختمان تاقدیسی ایجاد گردیده است . لذا شاید بتوان اینگونه تفسیر نمود که بالا آمدگی نمک هرمز در این بخش از تاقدیس بیشتر از سایر بخش ها بوده است . بنابراین برداشت های مگنتوتلوریک بمنظور بررسی بیشتر نفوذ نمک ضروری به نظر می رسد.