سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود حسینی – دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه عضو قطب علمی کشور در مدیریت خطر پذیری پژو

چکیده:

با توجه به مشکلات عدیده شهر تهران در حال حاضر از یک سو و نگرانی های موجود در مورد مشکلات اضافی ناشی از بروز زلزله احتمالی از سوی دیگر و نیز مطرح بودن موضوع انتقال پایتخت از طرف برخی صاحب نظرات، در این مقاله موضوع احداث چند شهرک مقاوم در برابر زلزله در مجاورت تهرانو انتقال بخشهایی از دولت که حضور آنها در تهران ضرورت ندارد به آن شهرک ها به عنوان به حلی اساسی برای رفع مشکلات فعلی تهران، و نیز جلوگیری از مشکلات بسیار جدی ناشی از زلزله آینده، مطرح گردیده و نقاط قوت و ضعف این پیشنهاد از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و غیره مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا مطالبی در مورد برخی از پایتخهای جهان که به صورت شهرهای از پیش طراحی شده با رشد محدود در نظر گرفته شده اند آورده شده، سپس به مشکلات و نقاط ضعف موجود درکلان شهر تهارن از دیدگاه برنامه ریزی و طراحی شهری اشاره گردیده است. پس از آن به تاثیرات مثبت انتقال بخش عمده دولت از تهران به شهرکهایی در مجاورت آن پرداخته شده در نهایت به امکان پذیری این انتقال مسائل گوناگونی که در این رابطه مطرح می شوند پرداخته شده است. بر اساس استدلالهای صورت گرفته در مقاله می توان نتیجه گرفت که در مجموعه این ییشنهاد عملی است و اجرای آن به نفع کشور به ویژه کلان شهر تهران می باشد.