سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آذین پشتیار –

چکیده:

حوادث هر ساله در جهان منجر به مرگ و معلولیت جسمی و روانی میلیونها نفر و صدمات مالی بسیاری می گردد . بدنبال هر حادثه و بلایی استرس های روانی زیادی به بازماندگان وارد می شود ، لیکن تا کن ون سیاست گذاری بهداشتی، اجتماعی اکثر کشورها در برخورد با این رویدادها، عمدتاً معطوف به پیامدهای جسمی و مالی آن بوده و به عوارض روانشناختی آن کمتر توجه شده است.
با توجه به این واق عیت که ایران، از جمل ه ده کشور بلاخیز در جهان بشمار می رود و هر سال جان هزاران انسان که در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور سهم بسزایی دارند در معرضمخاطرات جدی قرار می گیرند، لذا نیاز به یک برنامه مد ون و منسجم و همچنین استفاده از نیروهای بالقوه داوطلب امدادی و خدماتی موجود بیش از پیش احساس میشود. چنانچه این نیروها بخوبی سازماندهی شده و در زمینه حمایت روانی آموزش لازم را ببینند و تحت نظارت تیم تخصصی حمایت روانی قرار گیرند میتوانند خدمات ارزشمندی را به آسیب دیدگان ارائه نمایند. هدف اصلی این مقاله بررسی و مطالعه بهداشت روانی آسیب دیدگان در جریان وقوع بحران میباشد.