سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیامک قوام – پزشک عمومی مشهد

چکیده:

با پیشرفت و ترقی روز به روز درعلم پزشکی و سیستم های تشخیص و درمانی بنظر می رسد که نظام ارائه خدمات نیز نیازمند تغییراتی اساسی می باشد بدین صورت که همگام با پیشرفت علم تمام کارها نباید به ماشین سپرده شود و از ارتباط روحی و عاطفی پزشک و بیمار بطور کلی حذر شود از انجا که رضایت بیمار از پزشک معالج موجب پذیرش درمان از سوی بیمار و عمل کردن به آن می باشد بطوریکه مستقیما در سلامتی وی تاثیر بسزایی دارد لذا رضایت بیمار برای دست اندرکاران پزشکی اهمیت بسیاری باید داشته باشد و شاخص مهمی در ارزیابی کیفیت و نحوه ارائه خدمات توسط کادر پزشکی و پرسنل وابسته محسوب می گردد باید به این نکته مهم دقت داشت که رضایت مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی صرفا در رضایت ایشان از پزشک خلاصه نمی شود و به میزان انتظارات بیمار و همراهان وی و مشخصات فردی و سطح فرهنگی آنها و نیز به فعالیتهای پرسنل پزشکی از قبیل پزشک، پرستار ، بهیار و ماما و پرسنل اداری پذیرش، حسابداری ، منشی و نگهبان و نیز خدمات تکنیکی امکانات، دستگاهها، ابزارهای پزشکی و… وابستگی دارد که در رساله ای که هم اکنون تنظیم شده تمام موارد فوق مد نظر بوده است چرا که تحقیقات انجام شده در بیمارستانی انجام شده که خدمات ارائه شده جدای از هم نبوده است.