سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود زنجیره چی – عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
محمدصالح اولیا – عضو هیئت علمی دانشکده صنایع
محمد جوانمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
اعظم خبوشانی – کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

در اقتصاد مبتنی بردانش از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد همچنین محیط کسب و کار کنونی محیط تغییر و دگرگونیهای سریع و پویا است این تغییر و تحولات باعث شده است که صاحبنظران در دهه اخیر بحثهای گسترده ای را در زمینه ضرورت توجه به عوامل محیطی موثر در سازمانها مطرح کنند. به عبارتی می توان گفت رویکردها و راه حلهای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای رویارویی با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی از دست داده اند.