سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی نقیان فشارکی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
محمدمهدی رستم زاده –
محمدعلی سلطانی –
مهدی بشیری –

چکیده:

قطعات سرچاهی نفت از جنش فولاد AISI 4130، که طبق استاندارد API در مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان تولید می گردد دارای خواص متنوع می باشند. با توجه به مرتبط بودن سختی با استحکام نهایی و کلاسهای مختلف استاندارد فوق، دانستن چگونگی ارتباط بین استحکام نهایی و استحکام تسلیم در این فولاد امری حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش تعداد زیادی از محصولات AISI 4130 که در مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان شمش ریزی و آهنگری گردیده بود، انتخاب و تحت سیکلهای مختلف کوئنچ و تمپر قرار گرفت. از تمام محصولات نمونه کشش تهیه و خواص مکانیکی شامل استحکام نهایی، استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول نسبی و درصد کاهش سطح مقطع اندازه گیری شد و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیون ارتباط بین استحکام نهایی و استحکام تسلیم بدست آمد. همچنین ریز ساختار تعدادی از نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت و با خواص مربوطه مقایسه شد.