سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید سوری –
محسن رحیمی –
حسین محسنی –

چکیده:

خطاهای انسانی عمده ترین علت رخداد حوادث شغلی هستند که عمدتا بخاطر استرس های شغلی رخ می دهند. ارتباط بین استرس های شغلی و حوادث حین کار کمتر مورد توجه قرار گرفته و در کارکنان صنایع خودروسازی تا کنون مطالعه ای در این مورد منتشرنشده است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین استرس های شغلی و حوادث ناشی از کار در کارکنان شرکت خودروسازی سایپا است. در این مطالعه ۱۰۰ فرد دارای سابقه حادثه شغلی طی یکسال قبل از مطالعه بعنوان گروه مورد و ۵۰۸ نفر فرد فاقد حادثه شغلی در همان زمان بعنوان گروه شاهد از میان ۶۱۹۹ نفر کارکنان در عرض خطر حوادث شغلی شرکت سایپا انتخاب شدند انواع عوامل استرس زای شغلی مشخص و نسبت شاخص رخداد حادثهشغلی در جمعیت مورد مطالعه درارتباط با استرس شغلی تعیین شد. میزان شیوع استرس شغلی در جمعیت شاهد ۲۱/۳ درصد و در جمعیت مورد ۳۵/۱ درصد بود. مهمترین عوامل استرس زای شغلی فشار زمان (۷۸/۵ درصد)، نحوه پرداخت و ارزیابی کارکنان (۵۶/۴ درصد) و تعامل کارکنان با سایر همکاران یا ماشین آلات ۴۱/۳ درصد) بودند. نسبت شانس رخداد حادثه شغلی در گروه در معرض استرس بیشتر معادل ۲ (حدود اطمینان ۹۵ درصد معادل ۱/۲تا ۳/۳ ) بود. افراد جوان تر و کارکنان کم تجربه تر بیشتر درمعرض استرس شغلی بودند. با توجه به افزایش تولید انبوه خودرو در صنایع خودرو سازی کشور و بالا بودن میزان شیوه استرس شغلی در کارکنان این صنایع لزوم پرداختن به روشهای کنترل و پیشگیری این گونه استرس ها ضروری است. کاهش استرس شغلی کارکنان این صنایع علاوه بر کاهش حوادث شغلی به میزان حداقل ۱۲ درصد موارد در افزایش رضایتمندی شغلی و بهره وری نیز تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. ضمن آنکه در کاهش سایر بیماری های شغلی نیز موثرخواهد بود.