سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا حسین پور – دانشکده فنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
شهرام شاه بابایی – دانشکده فنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حبیب الله طیبی – دانشکده فنی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
احمد بیگدلی – دانشکده فنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

دراین مقاله به چگونگی ایجاد ساختاری دو فازی و برسی اثر آن برتقویت الیاف الیاژی کامپوزیتی پیل امید ۶/پلی بوتیلن ترفتالات پرداخته می شود. الیاژ پلی امید۶/پلی بوتیلن ترفتالات که دارای درصدهای مختلف اجزای تشکیل دهنده می باشند بوسیله یک اکسترودر دو پیچه فرایند شده و خروجی آن بوسیله دستگاه تولید الیاف و پروسه ریسندگی مذاب به الیاف مورد نظر تبدیل می گردند. دراین تحقیق علاوه بر تولید به مطالعه خواص ساختاری و ارتباط آن با خواص مکانیکی پرداخته شدهاست که دراین راستا از تکنیکهای DSC میکروسکوپ الکترونی پویشی و استحکام سنج استفاده شدهاست نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر ارتقا مکانیکی الیاف حاصل به کمک کنترل فرایند و فرمولاسیون می باشد.