سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آمنه بلوری – دانشکده شیمی – دانشگاه مازندران .معاونت موسسه تحقیقات برنج
عبدالرئوف صمدی میبدی – دانشکده شیمی – دانشگاه مازندران
فاطمه توسلی لاریجانی – معاونت موسسه تحقیقات برنج

چکیده:

برنج یکی از رایج ترین غلات کشت شده در زمینهای کشاورزی ایران است که به عنوان غذای اصلی در رژیم غذائی مردم استفاده می شود . این بررسی با هدف بررسی ارتباط بین عناصر مغذی و کیفیت دانه در شش رقم بر نج محلی و پرمحصول انجام شد . ارقام انتخابی عبارت بودند از : طارم، رتون، نعمت، ندا، شفق و شیرودی؛ که در مرکز تحقیقات برنج کشور (آمل) کشت شده بودند. مقدار عناصر معدنی (Fe، Mn، Zn، Ca، Mg، K، S،N) دانه و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آنها نظیر: راندمان تبدیل، درصد خرد پس از تبدیل، درصد دانههای گچی، میزان پروتئین، میزان آمیلوز، غلظت ژل و دمای ژلاتینه شدن اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که نیتروژن بین سایر عناصر اندازه گیری شده بالاترین غلظت را در دانه دارا بود. همچنین خواص کیفی برنج می تواند به مقدار این عناصر معدنی وابسته باشد. نتایج نشان دادند که ارتباط مثبتی بین مقدار منگنز نمونه ها و درصد گچی بودن آنها، مقدار گوگرد و منیزیم نمونه ها و راندمان تبدیل آنها ، مقدار کلسیم و روی و غلظت ژل و همچنین ارتباط منفی بین میزان پتاسیم و فاکتور غلظت ژل وجود داشت . تجزیه عنصری خاک محل کشت نمونه های برنج نشان داد که اگرچه تمام ارقام در یک منطقه زراعی کاشته شده بودند، اما مقدار جذب عناصر مورد نظر در آنها متفاوت بود.