سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا خوش سیما – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
مهدی ابراهیمی نژاد – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
حمیدرضا فلاح لاجیمی – دانشجوی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

در این تحقیق به اندازه گیری فرایندهای مدیریت دانش از دیدگاه نوناکا(شامل چهار فرایند خلق دانش که عبارتند از درونی سازی، برونی سازی، اجتماعی سازی و ترکیب) و اثربخشی مدیریت دانش پرداخته شده و در نهایت ارتباط بین فرایندهای خلق دانش و اثربخشی مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در ادارات مخابرات رفسنجان انجام شده است