سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالرسول اسفندیاری – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، تبریز
حسین عسگری – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، تبریز

چکیده:

جوابهای سالیتونی پوشدار معادله شرودینگر غیر خطی نظیر سالیتونهای تاریک ، روشن و خاکستری با استفاده از ارتباط بین معادله شرودینگر غیر خطی ومعادله dVبطور تحلیلی بدست آورده می شوند