سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهزاد آزادگان – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

مصرف صحیح کودهای شیمیایی برای تأمین مقدار کافی عناصر غذایی گیاه و افزایش عملکرد بسیا ر مهم است . کاربرد بی رویه کود فسفاته اثرات نا مطلوبی در خاکهای آهکی به وجود می آورد . هدف این تحقیق بررسی وضعیت مقادیر کود فسفاته توزیع شده ، مصرف شده و توصیه کودی در گیاهان گندم، جو، ذرت علوفه ای و یونجه جهت بر آورد مقدار مصرف اضافی آن است . نتایج نشان داد که ۱۵، ۳۰ و ۵۰ درصد کشاورزان به ترتیب کود را بر اساس توصیه کودی، مقدار توزیع شده و بیش از مقدار توصیه و توزیع شده استفاده کرده اند. کود اضافی استفاده شده بیش از دو برابر کود توصیه شده بوده و مصرف اضافی این کود تاثیر ناچیزی در عملکرد داشته است