سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره مرادیان لطفی – کارشناس ارشد زمین‌ شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
غلامرضا خانلری – استادیار گروه زمین‌ شناسی، دانشگاه بوعلی سینا
علی مرادیان لطفی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

بررسی رابطه بین پارامترهای مهندسی سنگ (درز و شکافها و یا شاخص کیفی سنگ ) و نفوذپذیری در مطالعات مربوط به ساختگاه سدها اهمیت زیادی دارد. این ارتباط می‌تواند در برآورد حجم و هزینه عملیات تزریق در فازهای مطالعاتی پروژه بسیار مفید واقع شود و ارزیابی صحیحی از حجم و هزینه عملیات اجرایی ارائه نماید. در این خصوص نتایج بررسیهای انجام شده در مطالعه موردی بر روی گمانه های اکتشافی سد سیاه کمر در زیر ارائه می‌گردد. بر اساس اطلاعات بدست آمده روابطی بین شاخص کیفیت سنگ RQD و طبقه‌بندی ژئومکانیکی RMR و مقادیر سیمان‌خوری و نفوذپذیری پیشنهاد گردیده است. مجموعه نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ارتباط بین RMR و نفوذپذیری سنگ، در مقایسه با ارتباط بین RQD و نفوذپذیری سنگ نزدیکتر می‌باشد، که می‌توان آنرا با نحوه طبقه‌بندی RMR که تاکید بر ویژگیهای درزها و ناپیوستگی‌ها دارد مرتبط دانست