سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید دهقانی –
شاهرخ رنجبربهادری –
صمد لطف الله زاده –
محسن چم پور –

چکیده:

بیماری تیلریوزیک بیماری انگلی ناشی از تک یاخته تیلریا می باشد . این انگل دارای میزبان های متفاوت نظیر گاو، گوسفند، شتر و …. می باشد . این بیماری در اکثر نقاط گرمسیری و تحت گرمسیری گزارش شده ا ست . در این بررسی خون محیطی ۱۰۰ گاو مشکوک به بیماری تیلریوز جهت بررسی ارتباط و همبستگی علائم بالینی با یافته های آزمایشگاهی در فصل فعالیت کنه ( اواسط بهار تا اوایل پاییز ) اخذ شد . در این بررسی ارتباط بسیار نزدیکی بین علائم بالینی و یافته های آزمایشگاهی مشاهده گردید . از آنجا که بیماری تیلریوز همه ساله تلفات و خسارات اقتصادی هنگفتی را به صنعت دامپروری تحمیل می کند لذا بررسی هرچه بیشتر این بیماری جهت پیشگیری و کنترل خسارت حاصل از آن امری ضروری می باشد . طی مطالعه فوق تعداد ۱۰۰ رأس گاو مشکوک به تیلریوز مورد بررسی بالینی ( شامل تب، تورم عقده های لنفاوی، رنگ مخاطات ) قرار گرفتند . سپس نمونه های خونی اخذ شده از ورید مارجینال گوش، جهت تأیید تشخیص به روش گیمسا رنگ آمیزی شده و مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند . در بررسی انجام شده آزمایشگاهی، آلودگی در خون محیطی ۹۰ رأس از دام های مورد بررسی مشاهده گردید . با توجه به یافته های بالینی مشاهده شده در %۸۹ تب در %۸۹ تورم عقده های لنفاوی، و در %۸۷ موارد کم خونی مخاطات مشاهده شد . آلودگی به میزان %۱۶/۶ در گوساله ها و %۸۳/۳ در گاوهای بالغ مشاهده گردید . در بررسی آماری انجام شده ارتباط معنا داری بین یافته های کلینیکی مورد بررسی و حضور انگل در خون محیطی دام های مذکور مشاهده گردید .