سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر ک
علی ترابی حقیقی – دانشجوی ارشد مکانیک خاک و پی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

از خرابی یک سد می توان به عنوان یک فاجعه ملی یاد کرد. بی توجهی به پدیده های پیش پا افتاده در سدها خصوصا سدهای خاکی می تواند منجر به حوادث بزرگی سد دردزن در ۸۵ کیلومتری شمال غربی شیراز قرار دارد. این سد از نوع خاک همگن با پوشش سنگریزه است. اخیرا بر روی تاج سد ترکهای طولی و عرضی بسیاری شکل گرفته است که با آبگیری مخزن ابعاد این ترکها تغییرات محسوسی از خود نشان می دهند. در این مقاله رفتار نگاری سد مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است.نتایج حفاری یک گمانه اکتشافی در محل یکی از ترکها نیز دلالت برقرار گرفتن ترک بر مسیر لغزش دارد. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد از جمله عواملی که می تواند در بوجود آمدن ترکها نقش داشته باشد بروز فرسایش در حدفاصل تکیه گاه و بدنه سد می باشد. علت این امر را می توان وجود زه کنترل نشده در این ناحیه دانست . فرسایش بوجود آمده نیز ممکن است منجر به ایجاد تغییراتی در پارامترهای مقاومتی مصالح گردیده و موجبات وقوع لغزش را در این قسمت فراهم کرده باشد.