سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی شائمی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت
سمیه محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

چکیده:

تلاش برای بهبود عملکرد از روزهای اولیه شکل گیری رشته مدیریت به عنوان اصل خدشه ناپذیری بوده است که هرروز وارد مباحث جدیدتری می شود یکی از این مباحث جدید مفهوم رفتار شهروندی سازمانی می باشد که در حیطه رفتار سازمانی مطرح شده است برمبنای این مفهوم نگرش ها و رفتارهای کارکنان عاملی در افزایش اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان ها می باشد مدیران شرکت ها بدنبال روشهایی جهت بهبود عملکرد سازمانهای خویش می باشند و رفتار شهروندی سازمانی از طریق ترغیب کارکنان به انجام وظایفی بیش از آنچه در شرح شغل مشخص شده است در تحقق این هدف کمک فراوانی می کند دراین مقاله بعد از ارائه تعریف کوتاهی از رفتار شهروند سازمانی و ابعاد آن رویکردهای مرتبط با این مفهوم بیان میشود و در ادامه چگونگی تاثیر گذاری رفتار شهروندی سازمانی بر کارایی سازمان موردبحث و بررسی قرارخواهد گرفت در نهایت نقش رفتار شهروندسازمانی درعملکرد سازمانها تشریح می گردد.