سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالحمید جعفری – استادیار بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید ناظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان و شرکت فنرلول ایران

چکیده:

مسالة تردی هیدروژنی بعنوان یکی از خسارات ناشی از فرایند آبکاری الکتریکی فنرها مورد بررسی قرار گرفته و عملیات پخت (Baking) بعنوان راهحلی مناسب جهت خارج کردن هیدروژن و جلوگیری از آثار مخرب و نامطلوب تردی هیدروژنی ارزیابی شده است . مطالعات نشان می دهد که با افزایش استحکام کششی فولاد، مسالة تردی هیدروژنی اهم یت بیشتری پیدا کرده و شدت
آثار نامطلوب ناشی از آن که منجر به شکست های زودرس مکانیکی می گردد، افزایش می یابد . در این میان یکی از فولادهای فنر با استحکام کششی بسیار زیاد، فولاد فنرoil temperبا شماره
استاندارد DIN 1.1230 FD است . در این تحقیق اثر زمان عملیات پخت با هدف هیدروژن زدایی روی این نوع فولاد بررسی و در نهایت عملیات پخت به مدت ٨ ساعت در دمای ٢٠٠°C بعنوان
شرایط بهینه بدست آمده است