سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل مقیمی – دستیار علمی،مهندسی صنایع،دانشگاه پیام نور مرکز تفت
حسین مقیمی – کارشناس ارشد ،علوم اجتماعی،دانشگاه تهران

چکیده:

حرکت از جامعه صنعتی به سوی جامعه دانشی به وسیاه رشد سزیع دارایی های نامشهود و فعالیتهای اجتماعی نسبت به منابع مشهود مشخص شده ،لذا لازم است که سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اشکال سرمایه های طبقه بندی شده بانک جهانی از یک سو،و از سوی دیگر کارآفرینی سازمانی که فعالیت های اجتماعی و شبکه های اجتماعی به عنوان فاکتورهای اصلی در آن عمل می نماید ،و به عنوان پدیده ای که منجر به توسعه و رشد کشورها می شود،مد نظر قرار گیرد. به این منظور در این تحقیق محقق به دنبال هدف اصلی بوده است:۱-بررسی میزان رابطه سرمایه اجتماعی (و ابعاد سرمایه اجتماعی یعنی شناختی و ساختاری )با کارآفرینی سازمان.۲-بررسی نکات قوت و ضعف شرکت از بعد کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی؛ در جهت ارائه پیشنهاداتی برای کاهش نکات ضغف شرکت صنایع لاستیک یزد.