سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن شورگشتی – کارشناس هوانوردی، گرایش مراقبت پرواز، شرکت فرودگاههای کشور، جامعه مت
مریم پیروی – کارشناس ارشد روان شناسی، فرودگاه بم، برج مراقبت پرواز

چکیده:

یکی از مهم ترین مسائلی که زندگی و کار انس ان امروز را تحت تأثیر قرار می دهد، موضوع استرس است . مشاغل گوناگون هرکدام با توجه به ویژگی های خاص خودشان، تحت تأثیر پیامدهای مختلف استرس قرار دارند و در میان انواع حرفه ها، حرفة مراقبت پرواز در این زمینه از موقعیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه خود این کار به نحوی مولد استرس است و علاوه بر این، به دلیل مسئولیت بالایی که از نظر حفظ ایمنی و نظم پروازها به عهدة کارکنان مراقبت پرواز است، اثرات ناشی از استرس ممکن است منجر به حوادث غیر قابل جبرانی گردد که بدون شک در صورت تحقیق و دقت بیشتر، به آسانی امکان پیشگیری از آنها وجود دارد . در این تحقیق مقدار استرس کارکنان مراقبت پرواز به صورت کمی اندازه گیری شده و سپس با ارزیابی عملکرد آنان، رابطة این دو با یکدیگر بررسی قرار شده است . همچنین تأثیر مقدار استرس زندگی کارکنان مراقبت پرواز بر عواملی چون خطای کلامی، دقت کاری و کنترلرها مورد بررسی قرار گرفته است .