سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
نعمت ا… خراسانی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

طبق بیانیه ای در کنفرانس بین المللی مدیریت محیط زیست در معادن وصنایع دربرنامه محیط زیست ملل متحددر سال ۱۹۷۶ تاکید شد که برای ایجاد روابط بهینه بین صنعت، معدن و محیط زیست باید اثرات آنها بر یکدیگر موارد ارزیابی قرار گیرد.
در این مطالعه نگارندگان بطور موردی یکی از معادئن روباز کشور به نام معدن سنگ ساختمانی لاشتر را با روش ماتریس لئوپولد مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دادند. در این روش اثر ۱۲ عملیات اصلی استخارج معدن روی ۳۰ فاکتور زیست محیطیعمده منطقه بررسی شد. با مقایسه میانگین رده بندی ها در ستون و ردیفهای ماتریس نتایج زیر اصل گشت، کل پروژه بر فاکتورهای زیست محیطی شکل زمین، سیمای ویژه طبیعی، آلودگی وا، صدا وریخت و پاش، زیستگاه حساس (پارک ملی) و فرسایش پیامد تخریبی زیاد داشته و طرح های بهسازی زیر پیشنهاد گردید. ا ستفاده ازسوختهای پاک، دفن مواد آلی قابل تجزیه در خاک، جداسازی زباله ها و انتقال به کارخانه کمپوست، پر کردن محلهای حفاری با نخاله ها و اصلاح چشم اندازها، کاشت نهال و بوته کاری، درختکاری انبوه، انتخاب مسیرهای عبور و مرور که آسیب کمتری به پارک برساند، کنترل گرد و غبار بوسیله آب پاشی، استفاده از تکنولوژی های پاک بهره برداری با تولید کم نخاله و پسماند و ارتقاء سطح آگاهی معدون کاوان از نظر زیست محیطی، همچنین حفااری و انفجار از بین فعالیتهای اصلی بهره برداری بیشترین اثر تخریبی را به محیط زیست منطقه دارد که نیازمند گزینه های اصلاحی می باشد.