سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیامک زند رضوی – پژوهشگر مستقل دانشگاه شهید باهنر کرمان
رویا اخلاص پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در طی ۲۰ سال اخیر در سراسر جهان پروژه هایی تحت عنوان خرده وام دهی اجرا شده است که گروه های هدف آن زنان هستند. پیش فرض های اجرای این پروژه ها عبارتند از: افزایش توانایی زنانی که از برنامه های خرده وام دهی سود می برند دسترسی آنها به منابع و کسب و کار افزایش می یابد و باعث می شود که آنها در رفاه اجتماعی خانوار سرمایه گذاری کنند. توانمندی زنان موجب خوداتکایی و اعتماد به نفس بیشتر آنان می شود و آنها را قادر می سازد که در سایر فضاهای زندگی حقوق خود را درخواست کنند.
این مقاله تلاش می کند با مرور یک تجربه خرده وام دهی که در سال گذشته در یکی از آسیب دیده ترین روستاهای بم اجرا شده است به تحلیل انتقادی این پیش فرض ها بپردازد. برای انجام این مطالعه از روش های ترکیبی تحقیق، یعنی روش عملی مشارکتی، مشاهده فعال و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اعتبار به تنهایی به افزایش توانمندی زنان منجر نمی شود بلکه فرآیندی که در آن اعتبار داده می شود و درجه مشارکت افراد دریافت کننده اعتبار از اهمیت اساسی برخوردار است