سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبرز مسعودی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
محبوبه جمشیدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
مریم شهابی فر – مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران

چکیده:

سنگهای دگرگونی مجموعه سورسات در شمال غرب ایران, جنوب شرق شاهین دژ و در زون دگرگونی سنندج – سیرجان قرار دارد. در شمال غرب این مجموعه، تناوبی از شیست ها ی گارنت دار دیده می شود. اندازه بلور های گارنت در این سنگ ها متفاوت و بین ۰/۵ تا ۳/۵میلیمتر متغیر است. گسترش مجموعه سنگی حاوی پورفیروبلاست های بااندازه متفاوت گارنت محدود و این سنگ ها در شرایط دگرگونی یکسان تشکیل شده اند. بنابراین میزان رشد بلورها درارتباط با درجه دگرگونی متفاوت سنگ ها نیست. مطالعات پتروفابریک و ژئوشیمیاییEPMA , XRFبر روی
پورفیروبلاست های گارنت و سنگ در برگیرنده آنها در طی این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای بین اندازه بلورهای گارنت و عناصر سازنده سنگ وجود دارد. اندازه بلور گارنت با مقدار آهن پروتولیت سنگ دگرگون شده رابطه مستقیمی دارد و با افزایش مقدار آهن در شیست ها بلورهای گارنت بزرگتر شده اند.