سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبرز مسعودی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
محبوبه جمشیدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
مریم شهابی فر – مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران

چکیده:

سنگهای دگرگونی مجموعه سورسات در شمال غرب ایران, جنوب شرق شاهین دژ و در زون دگرگونی سنندج – سیرجان قرار دارند. در شمال شرقی این مجموعه، تناوبی از شیست ها و آمفیبولیت های گارنت دار دیده می شود. اندازه بلور های گارنت در این سنگ ها متفاوت و بین۰/۵ تا ۳/۵سانتیمتر متغیر است. گسترش مجموعه سنگی حاویپورفیروبلاست های با اندازه متفاوت گارنت محدود می باشد و این سنگها در شرایط دگرگونی یکسان تشکیل شده اند. بنابر این میزان رشد بلورها در ارتباط با درجه دگرگونی متفاوت سنگها نیست. مطالعات پتروفابریک و ژئوشیمیاییEPMA , XRF بر روی پورفیروبلاست های گارنت و سنگ در برگیرنده آنها در طی این تحقیق نشان می دهد که رابطهای بین اندازه بلورهای گارنت و عناصر سازنده سنگ وجود دارد. اندازه بلور گارنت با مقدار آهن پروتولیت سنگ دگرگون شده رابطه مستقیمی دارد و با افزایش مقدار آهن در شیست ها و آمفیبولیت ها بلورهای گارنت بزرگتر شده اند.