سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید کرمانی – دانشجوی ph.d بهداشت محیط – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کاظم ندافی – استاد گل گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

اهمیت استنشاق هوای پاک و توجه به آنچه که از طریق تنفس وارد بدن خود می‌کنیم روزبه‌روز نمود بارز پری پیدا می‌کند. از طرفی وضعیت بحرانی آلودگی هوای تهران بر کسی پوشیده نیست و با توجه به اینکه ذرات معلق و بعد یکی از آلاینده‌های اصلی شهر تهران به شمار می‌رود در این پروژه حل شد تا ارتباط بین غلظت ذرات معلق موجود در هوا ( TSP و PM10 ) و شرایط محیطی عوض رطوبت نسبی، درجه حرارت و ایام هفته با پتانسیل رشد میکروارگانیسم‌های هوا CFU/m3 مورد بررسی قرار گیرد این پروژه از مورخ ۱/۱۰/۸۰ لغایت ۳۰ ۳۱/۱/۸۱ در محدوده بیمارستان دکتر شریعتی تهران انجام شد. با توجه به محاسبات آماری و استانداردهای موجود EPA تعداد ۶۱ نمونه برای TSP ، ۶۱ نمونه برای PM10 و ۶۱ مکومه برای شمارش تعداد کلنی تشکیل شده در هر مترمکعب هوا برداشت شد . نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آنست که: در طول دوره نمونه‌گیری آلوده ترین ‌ماه به TSP و PM10 اسفندماه ۱٬۳۸۰ و چهار دیدنی ماه و لحاظ تعداد کلنی تشکیل شده در هر مترمکعب هوا مربوط به بهمن‌ماه ۱٬۳۸۰ می‌باشد. همچنین میانگین تعداد کلنی تشکیل شده در روزهای هفته و در طول دوره نمونه‌گیری از شنبه تا چهارشنبه یک سیر نزولی داشته و مجدداً در روز پنجشنبه افزایش می‌یابد و نتایج حاصل نشان دهنده یک اختلاف نسبت معنی‌داری بین میانگین تعداد کلنی تشکیل شده در روز جمعه با سایر ایام هفته می‌باشد. ارتباط بین غلظت μg/m3 TSP با تعداد کلنی تشکیل شده در هر مترمکعب هوا CFU/m3 با ۰/۹۴ = r و همچنین ارتباط بین غلظت (μg/m3 PM10 با تعداد گلنی تشکیل شده در هر مترمکعب هوا CFU/m3 با ۰/۸۵ = r از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین نتایج حاصله حاکی از آنست که در فصل زمستان در شرایطی که رطوبت نسبی هوا کمتر از ۵۰% و دمای هوا بین ۱۰ – شش درجه سانتی‌گراد و با رطوبت هوا بین ۷۰ – ۶۱% در دمای هوا بین سه – صفر درجه سانتی‌گراد باشد ، به خصوص در روزهای شنبه و پنجشنبه تعداد کلنی تشکیل شده در بیشترین حد خواهد بود به ویژه اگر این شرایط با پدیده وارونگی هم همراه باشد.