سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر عباس زادپور – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بیومکانیک- دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه
علی اسدی نکویان – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بیومکانیک- دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه
احمدرضا عرشی – استادیار- گروه بیومکانیک- دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

در این مقاله مدل ارتعاشاتی جدیدی از بدن ارائه می گردد که خصوصیات ویسکوالاستیک غیر خطی بافتهای نرم را درنظر می گیرد. این مدل در واقع توسعه ای از مدلهای قبلی ارائه شده در این زمینه می باشد. شبیه سازی این مدل بهمنظور بررسی ارتعاشاتی غیرخطی هنگام برخورد یک پا با زمین در ورزش اسکی انجام شده و نتایج آن با نتایج حاصل ازشبیه سازی مدل خطی مقایسه گردیده است که نشان می دهد خصوصیات ویسکوالاستیک غیرخطی بر روی زمان پاسخو شکل اعمال نیروی ضربه ای تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد.