سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – دانشیار،آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی راغبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله ارتعاشات درون صفحه‌ای تیر خمیده تیموشنکو به کمک روش المان محدود مطالعه شده است. ماتریسهای سفتی وجرم المان تیر به ترتیب از روی روابط نیرو- جابه‌جایی و معادلات انرژی جنبشی بدست آمده‌اند. به دلیل استفاده از سیستم مختصات قطبی محلی، روی هم سوار کردن المانها به آسانی و بدون نیاز به ماتریسهای تبدیل صورت می‌گیرد. به کمک چند مثال عددی، فرکانسهای طبیعی تیرخمیده تیموشنکو با تیر اویلر- برنولی مقایسه شده است. نتایج عددی نشان میدهد که در تیرهای خمیده با ضخامت زیاد فرکانسهای طبیعی بدست آمده برای تیر اویلر- برنولی از دقت کافی برخوردار نبوده و در این موارد استفاده از المان تیر خمیده تیموشنکو ضروری می‌باشد.