سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید عنبرستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
انوشیروان فرشیدیان فر – دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این مقاله، شبیه سازی ارتعاشات ناشی از باد و باران وعوامل محیطی روی خطوط انتقال نیرو و فرمول بندی آنها در سیستم های یک و دو درجه آزادی می باشد. بدین منظور برای یک کابل خمیده که در معرض سیالی مثل باد قرار دارد، به کمک مقادیر ویژه یک عبارت صریح برای مینیمم کردن نسبت میرایی موردنیاز به منظور جلوگیری از گالوپینگ ۱ برای یک سیستم یک درجه آزادی پیدا می کنیم. سپس ترکیب ارتعاشات دردو صفحه عمود برهم را که سبب می شود مسیر حرکت کابل به شکل بیضی شود را در یک سیستم دو درجه آزادی مورد بررسی قرار می دهیم. دراین مورد تحلیل را با تغییر عواملی چون زاویه حمله، زاویه کابل- باد و…در نظر می گیریم. طوری که بتوان تحلیل را برای هرشرایطی بکاربست. در پایان نتایج حاصل از شبیه سازی انجام شده درنرم افزار مطلب را با نتایج گزارش شده تاکنون مقایسه کرده که تطابق خوبی را با آنها نشان می دهد