سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد –
محمدسعید سیف –
سیامک کاظم زاده حنانی –
عباس روحانی بسطامی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک، ایران، تهران، خیابان آزادی، کد پ

چکیده:

در این مقاله ارتعاشات ناشی از پیدایش گردابه در رایزرهای دریایی بررسی شده است. یکی از مهمترین عوامل ایجاد ارتعاشات رایزرها، پیدایش گردابه است که می تواند موجب خستگی سازه ای در رایزرها گردد. تطابق فرکانس پیدایش گردابه بافرکانس های طبیعی رایزر می تواند موجب تشدید و افزایش دامنه ارتعاشات و در نهایت خستگی گردد. نحوه تعیین فرکانس های طبیعیو شکل مودهای رایزر و همچنین مقدار دامنه ارتعاشات در مقاله ارائه شده است و مقادیر آن برای یک نمونه رایزر محاسبه گردیده است. در ادامه برخی از روشهای عملی متداول جهت جلوگیری و یا کاهش ارتعاشات رایزر نیز بررسی شده است.