سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر جعفری – تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
علی اکبر جندقیان – تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله یک روش دقیق برای ارتعاش اجباری یک ورق دایروی ساخته شده از مواد تابعی ۱ بر پایه تئوری کلاسیک ورق ها برای دو شرط مرزی گیردار و ساده روی لبه ورق ارائه شده است.پاسخ مسئله با استفاده از بسط توابع بسل ارائه شده است. ضخامت ورق ثابت، و خواص آن در راستای ضخامت بر اساس مدل توانی ۲ تغییر می کند. نتایج بررسی نشان می دهد که خیز یک ورق تابعی کمتر از خیز یک ورق ایزوتروپیک تحت بار یکسان می باشد. همچنین با استفاده از روش ارائه شده می توان فرکانس های طبیعی ورق مورد نظر را بدست آورد. برای صحه گذاری نتایج ، از مقایسه جوابهای حاصل با جوابهای بدست آمده از نرم افزار آباکوس و نتایج منتشر شده در دیگر مقالات استفاده شده است