سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی روشنعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه امیرکبیر
محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

تعیین فرکانس طبیعی ارتعاش زیردریایی ها یکی از بحث های مهم در طراحی و ساخت این سازه ها می باشد. مودهای ارتعاشی بدنه زیردریایی نقش مههم در آشکار شدن محل زیردریایی توسط دستگاههای ردگیری دارد. بعضی از عواملی که بر مود ارتعاشی زیردریایی تاثیر می گذارند عبارتند از : تقویت کننده ای حلقوی، قابهای عمیق بدنه و دیواره ها، فشار هیدرواستاتیکی خارجی و جر اضافه شده از طرف آبی که زیردریایی را احاطه کرده در این مقاله تعدادی از عوامل بالا مورد بررسی قرار می گیرد.